21Μαΐ

Νευρική συνήθεια Νο 4: το σταύρωμα των ποδιών

Όταν είμαστε νευρικοί και αγχώδεις κάποιοι από μας έχουμε τη συνήθεια να σταυρώνουμε και να ξεσταυρώνουμε τα πόδια μας. Αυτές οι συχνές και απότομες κινήσεις μπορούν να προκαλέσουν πολλά και σοβαρά προβλήματα. Το πιο βασικό πρόβλημα προέρχεται από τον τρόπο που καθόμαστε όταν σταυρώνουμε τα πόδια μας. Όταν καθόμαστε με τα πόδια σταυρωμένα, το κέντρο […]