28Νοέ

Dance Yoga

Για πολλούς υπήρχε γνωστό μέχρι σήμερα η yoga διαφόρων μορφών, αλλά όχι το Dance Yoga ή, αλλιώς, Natya Yoga.

Πρόκειται για ένα συνδυασμό κυρίως Bhakti Yoga και Karma Yoga, με πολλά στοιχεία Hatha Yoga και Raja Yoga. Αυτό που καταφέρνει κανείς με τη Dance Yoga είναι να κυριαρχήσει κάποιος στις συναισθηματικές του καταστάσεις.

Σύμφωνα με τις αρχές της Karma Yoga, ο ασκούμενος την Natya Yoga μαθαίνει να τα εκτελεί όλα με μια συγκεκριμένη πνευματική διάθεση, που οδηγεί στην πλήρη αποσύνδεση από το εγώ και στον έλεγχο των σωματικών, συναισθηματικών και διανοητικών δραστηριοτήτων του.

Οι σκηνικές παρουσιάσεις είναι μια ευκαιρία για το χορευτή να παραμείνει αδιάφορος στις αντιδράσεις των θεατών, κάτι που απαιτεί πολύ αυτοέλεγχο. Ο χορευτής προσπαθεί να μάθει να καθοδηγείται σε κάθε μικρότερη κίνηση, από τα διάφορα devas, που θεωρούνται ότι κυριαρχούν στα διάφορα chakras.

Εκείνοι που ασκούν τη Natya Yoga εκτελούν τα 108 Karanas, εκτός από τις asanas και pranayamas καθώς επίσης και πρακτικές διαλογισμού, που περιλαμβάνουν διάφορους οραματισμούς, που οδηγούν στη “εσωτερικοποίηση” του χορού.

Στην πραγματικότητα, ο χορευτής μαθαίνει να συνδέει μεταξύ τους τις κινήσεις του φυσικού, συναισθηματικού και διανοητικού του σώματος. Το παράδειγμα τέτοιων συνδέσεων μπορεί να βρεθεί στα hastas και τις mudras που ο χορευτής προσπαθεί να εκτελέσει.

 

Ευαγγελία Ζευκιλή

Διαιτολόγος – Διατροφολόγος

Ιδρυτής Light Life

 

[title size=”2″]Contact Me[/title]